Ajuntament de Tarragona

Més informació

Debats

Crea un fil en el qual debatre sobre qualsevol tema que vulguis compartir amb la resta de gent de la teva ciutat.

 • Pots obrir debats, comentar-los i valorar-los amb els botons d'Estic d'acord o No estic d'acord. Per a això tens que registrar-te..
Botons per valorar els debats
Botons 'Estic d'acord' i 'No estic d'acord' per valorar els debats.

Propostes

Proposa el que vols que l'Ajuntament dugui a terme i dona suport a les propostes d'altres persones.

 • Per crear una proposta has de registrar-te.
 • Per donar suport a d'altres propostes has de verificar el teu compte.
 • Les propostes que aconsegueixin el suport del 3 % de la població empadronada major de 18 anys passen a votació.
 • Si hi ha més gent a favor que en contra en la votació, l'Ajuntament assumeix la proposta, n'estudia la viabilitat i la du a terme.
Botó per donar suport a una proposta
Botó per donar suport a una proposta.
Quan aconsegueixi el nombre de suports passarà a votació.

Pressupostos participatius

En cada exercici pressupostari pots decidir com s'inverteix una part del pressupost municipal d'inversions.

 • Per crear un projecte de despesa has de registrar-te.
 • En primer lloc hi ha una fase de revisió i acceptació de projectes de despesa.
 • Després hi ha una fase de recepció de suports per prioritzar els més interessants, que són avaluats per l'Ajuntament per saber si són viables i quant valen. Per participar en aquesta fase cal verificar el teu compte.
 • Al final hi ha una fase de votació on els usuaris validats decideixen en quins es gasta aquesta part del pressupost.
 • L'Ajuntament pot incloure projectes d'inversió en aquesta darrera fase per sotmetre'ls a votació.
Diferents fases d'un pressupost participatiu
Fase de suports i fase de votació dels pressupostos participatius.

Votacions

Les propostes ciutadanes que aconsegueixin el 3 % de suports passaran a votació.

 • Per participar en una votació has de registrar-te i verificar el teu compte.
 • Poden votar totes les persones empadronades a la ciutat majors de 18 anys.
 • En aquest apartat l'Ajuntament pot incloure propostes per sotmetre-les a votació ciutadana.

Processos

En la secció de legislació col·laborativa la ciutadania participa en l'elaboració i modificació de normativa que afecta a la ciutat i pot donar la seva opinió sobre les polítiques municipals en debats previs.

Registra't i participa amb aportacions als debats i processos participatius. La teva opinió serà tinguda en compte.