Ajuntament de Tarragona

El Consell Escolar Municipal està integrat pels membres de la comunitat educativa. Quins altres sectors considereu que hauríem de format part d’aquest Consell?

Respostes obertes (0)