Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Modificació de l’Ordenança General de Subvencions

En què consisteix

1.Concretar l’objecte subvencionable a l’hora de definir les bases de les subvencions
2.Motivar, acreditar i justificar l’import de les subvencions nominatives que s’inclouen al pressupost.
3.Regular els possibles incompliments de les condicions imposades.
4.Establir com a norma l’anàlisi de les situacions en que la consideració de post pagable no sigui viable i que sigui en relació a la efectiva activitat, eliminant l’ús generalitzat de les bestretes.
5.Millorar el procés de control del procés de justificació.