Ajuntament de Tarragona

Condicions d'ús

1 - Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a Tarragona.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés al web implica la lectura i acceptació d'aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l'accés i l'ús de Tarragona.cat l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2 - Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix Tarragona.cat, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari ha d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l'usuari ha d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a Tarragona.cat sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.

3 - Objecte

L'objectiu del portal Tarragona.cat és avançar cap al concepte d'administració oberta per presentar de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Tarragona dóna als seus ciutadans i ciutadanes, i facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat; així mateix, també pretén difondre les activitats i serveis oferts des de l'Ajuntament, i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4 - Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a Tarragona.cat hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

L'Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de Tarragona.cat,segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5 - Règim de responsabilitats

Accés

L'Ajuntament de Tarragona no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a Tarragona.cat originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a Internet.

L'Ajuntament de Tarragona no pot garantir l'accés a Tarragona.cat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació per Tarragona.cat.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l'usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.

L'Ajuntament de Tarragona no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a Tarragona.cat.

Continguts

L'Ajuntament de Tarragona no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a Tarragona.cat.

L'Ajuntament no pot garantir la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats a Tarragona.cat, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s'ha de contrastar amb d'altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l'usuari.

Finalment, l'Ajuntament de Tarragona no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal Tarragona.cat, puguin oferir a les persones usuàries.

6 - Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal Tarragona.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l'Ajuntament de Tarragona, llevat que ho indiqui expressament. A aquest, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de Tarragona.cat, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

7 - Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb Tarragona.cat no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que l'Ajuntament ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència a Tarragona.cat d'enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, l'Ajuntament de Tarragona no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

    Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.     Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.     Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.     Els termes o condicions d'ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.     El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

8 - Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.