Ajuntament de Tarragona

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan consultiu i de participació de la comunitat educativa. Coneixeu el CEM? Sabeu quines son les seves funcions?

Respostes obertes (0)